โปรแกรมบริหารงานเงินเดือน / ค่าตอบแทน สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ nonformal Education  โปรแกรมเงินเดือน nonformal Education

สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ
โปรแกรม บริหารงานเงินเดือน
อดิศักดิ์ คัมภีระ กศน.จังหวัดอุบลราชธานี

สลิปเงินเดือน (สำหรับข้าราชการและพนักงานราชการ)
รหัสประชาชน
รหัสผ่าน
โปรดเลือก วัน / เดือน / ปี
   เปลี่ยนรหัสผ่าน  วิธิใช้งาน